Badania zanieczyszczeń

Badania zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych

Badania zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych. Firma Ramid prowadzi:

  • badania zasięgu i rodzaju skażenia. Dzięki współpracy z placówkami naukowymi jesteśmy w stanie zaoferować szeroki wachlarz badań również tych pod kontem radioaktywności i toksyczności.
  • badania w zakresie skażenia biologicznego i bakteriologicznego. Dysponujemy kompleksowym systemem do dekontaminacji skażeń.

Zajmujemy się likwidacją skażenia z powierzchni nieutwardzonej i gruntu w zakresie:

  • zbierania i zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczenia w gruncie,
  • pobór próbek gruntu i wody wraz z analizą na zawartość substancji niebezpiecznych w celu określenia wielkości i zasięgu skażenia
  • rekultywacji gruntu,
  • odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Prowadzimy badania wód śródlądowych – ograniczenie rozlewiska, zbieranie ropopochodnych z powierzchni wody za pomocą urządzeń mechanicznych i sorbentów selektywnych, pobór próbek wody wraz z analizą w celu określenia wielkości skażenia.

rekultywacja gleby

Posiadamy System Zarządzania Jakością oparty o normy PN-EN ISO 9001:2008. Potwierdzone to zostało podczas audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą DNV Business Assurance posiadającą akredytacje MGMT w Holandii. Posiadamy certyfikat NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2192H.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!