Oczyszczanie zaolejonych powierzchni

Oczyszczanie zaolejonych powierzchni

Oczyszczanie zaolejonych powierzchni przez firmę Ramid obejmuje szereg prac pozwalających na przywrócenie stanu powierzchni zaolejonej do stanu pierwotnego

Zajmujemy się m.in. :

  • usuwaniem oleju z powierzchni utwardzonych, ograniczeniem rozlewiska oleju lub innej cieczy, zbieraniem rozlanej cieczy,
  • odtłuszczaniem powierzchni, zebraniem odpadów ciekłych i stałych oraz ich unieszkodliwieniem,
  • likwidujemy skażenia z powierzchni nieutwardzonej i gruntu w zakresie zbierania i zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczenia w gruncie,
  • poborem próbek gruntu i wody wraz z analizą na zawartość substancji niebezpiecznych w celu określenia wielkości i zasięgu skażenia, rekultywacji gruntu, odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych.
rekultywacja gleby

Posiadamy System Zarządzania Jakością oparty o normy PN-EN ISO 9001:2008. Potwierdzone to zostało podczas audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą DNV Business Assurance posiadającą akredytacje MGMT w Holandii. Posiadamy certyfikat NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2192H.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!