Rekultywacja gruntu, usuwanie zanieczyszczeń z gleby i wód gruntowych. Ogólnopolski telefon alarmowy pogotowie ekologiczne
+48 509 199 917

Rekultywacja gleby

Rekultywacja gleby

Rekultywacja gleby z punktu widzenia ochrony środowiska polega na redukcji stężeń zanieczyszczeń w glebie. Celem rekultywacji gleby jest zmniejszenie zanieczyszczeń gleby do poziomu w którym można korzystać z gruntu bez ryzyka środowiskowego.
Badania zanieczyszczeń

Badania zanieczyszczeń

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody przeprowadza się w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanych, wpływu obiektów i instalacji na środowisko, wykorzystywaniu gruntów antropogenicznych do budowy nasypów oraz przy wykonywaniu rekultywacji gruntów.
Likwidacja stacji paliw

Likwidacja stacji paliw

Jeśli przedsiębiorca nie ma zamiaru prowadzenia stacji, to powinien przystąpić do jej likwidacji. Zbiorniki podziemne na paliwo powinny zostać wydobyte (jako odpady), a teren zrekultywowany, zgodnie z projektem zaproponowanym przez przedsiębiorcę, a przyjętym przez organ.
Oczyszczanie wód gruntowych

Oczyszczanie wód gruntowych

W przypadku zanieczyszczenia gruntów lub wód oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu oczyszczania gruntu i wód gruntowych. Oferujemy pomoc na każdym etapie inwestycji – od projektu planu remediacji do realizacji zadania
Pogotowie Chemiczne

Pogotowie Chemiczne

Zajmujemy się problematyką usuwania awarii oraz ich skutków w przemyśle chemicznym i transporcie chemikaliów.
Podejmujemy również specjalne działania w przypadku niekontrolowanego wydostania się niebezpiecznych
substancji chemicznych.
Rekultywacja ex situ

Rekultywacja ex situ

Rekultywacja metodą ex situ oznacza prowadzenie prac poza obszarem występowania zanieczyszczenia. Zanieczyszczony grunt zostaje wydobyty i zdeponowany, w zależności od możliwości i stopnia jego zanieczyszczenia, na terenie prowadzonej inwestycji lub poza nią, gdzie dokonywany jest proces jego unieszkodliwienia
Utylizacja zaolejonego gruntu

Utylizacja zaolejonego gruntu

Zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi i petrochemicznymi (złożona mieszanina węglowodorów) zostało uznane za jeden z najważniejszych poważnych problemów bieżących
Oczyszczanie zaolejonych powierzchni

Oczyszczanie zaolejonych powierzchni

Charakteryzujemy się mobilnością. Możemy wykonywać prace nawet w miejscach, w których nie ma dostępu do prądu oraz bieżącej wody. Realizujemy również nietypowe projekty dostosowane do specyficznych wymagań Klienta.

Realizacje Ramid - w przygotowaniu

Rekultywacja gleby, oczyszczanie gleby, badania

LIKWIDACJA STACJI PALIW – ŁÓDŹ

Likwidacja stacji paliw

    Formularz kontaktowy


    Szybki kontakt!
    +
    Wyślij!