Utylizacja zaolejonego gruntu

Utylizacja zaolejonego gruntu przez firmę Ramid

Rekultywacja gleby

Utylizacja zaolejonego gruntu

Utylizacja zaolejonego gruntu przez Ramid. Firma Ramid zajmuje się likwidacja skażenia z powierzchni nieutwardzonej i gruntu. Zbieramy i zabezpieczamy przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczenia w gruncie, pobieramy próbki gruntu i wody, analizujemy pobrany materiał na zawartość substancji niebezpiecznych w celu określenia wielkości i zasięgu skażenia.

Firma Ramid zajmuje się również rekultywacją gruntu, odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych.

Likwidujemy szkody w środowisku, odbieramy odpady będące skutkiem wypadków drogowych, wypadków w transporcie morskim, kolejowym, rurociągowym.

Wybieramy, transportujemy i utylizujemy skażoną ziemię substancjami niebezpiecznymi.

Odbieramy, transportujemy i unieszkodliwiamy wszystkie odpady w tym odpady niebezpieczne

Posiadamy System Zarządzania Jakością oparty o normy PN-EN ISO 9001:2008. Potwierdzone to zostało podczas audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą DNV Business Assurance posiadającą akredytacje MGMT w Holandii. Posiadamy certyfikat NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2192H.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!